xem them villa Vung Tau

https://ejurnal.stie-atmabhakti.ac.id/index.php/RMA/user/viewPublicProfile/11462

Về quy hoạch, Các hạng mục chánh của The Maris Vũng Tàu nhằm kinh doanh BDS gồm Khách sạn chuẩn mực 5 sao quốc tế cao 21 tầng, Condotel độ cao từ 9 – 18 tầng từng toà tháp, tổ cộng có 6 tháp, khu villa nghỉ dưỡng