วิธีการอธิบาย ข่าวกีฬา ถึงห้าปี

http://lanerlyg546.jigsy.com/entries/general/5-%E0%B8%99-%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1-%E0%B8%94-%E0%B8%97-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD-%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%82-%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B8%AC%E0%B8%B2-%E0%B8%95-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5-%E0%B8%81-2

ที่วัดโคกเพลาะ หมู่ 2 ต.โคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี พระครูสิทธิธรรมานุการปฏิบัติ เจ้าอาวาสวัดหลวงพรหมาวาส เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม และพระครูประณีตบรรจง ข้อความกร เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฎาราม เจ้าคณะตำบลโคกเพลาะ