công ty cổ phần tập đoàn Sunshine VNREP

https://a.8b.com/

Sunshine Group là càng ông mạnh trong số lĩnh vực bất động sản của Việt Nam và đây cũng là đại diện tiêu biểu cho doanh nghiệp Việt lúc thắng lợi trên lối đường thương mại của mình. Ngoài lĩnh vực BDS thì tập đoàn